ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2566

ผลการประเมินหลักสูตรรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ผลการประเมิน ปี 2561-2565

พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

เป็นประธานเปิดและกล่าวให้โอวาส เน้นย้ำตอนหนึ่งว่า “การบริหารจัดการหลักสูตรพึงให้มีมีจำนวนนิสิตมากประมาณตามจำนวนหลักสูตรที่ขอเสนอกับสภามหาวิทยาลัยไว้ และพึงมีคุณภาพด้วย” ช่วงเช้า

พระปลัดระพิน พุทธิสารโร ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์

เป็นประธานกล่าวปิด “ให้ภาควิชาน้อมนำเอาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงภายในหลักสูตรต่อไป”

วันที่ 14 มิถุนายน 2656 ภาควิชารัฐศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปี 2565 ของภาควิชารัฐศาสตร์

ผลคะแนน ได้ระดับดีมาก ทั้ง 3 หลักสูตร
1. พธ.บ.(กจพ) ได้คะแนน 4.13 ระดับดีมาก
2. ร.บ. ได้คะแนน 4.16 ระดับดีมาก
3. รป.บ. ได้คะแนน 4.03 ระดับดีมาก

ขอบคุณทุกกำลังใจ

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *