ภาควิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ยินดีต้อนรับ
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร
ภาควิชารัฐศาสตร์
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร

เข้าสู่ระบบ

 

พระพรหมบัณฑิต บรรยายฯ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๓

พระพรหมบัณฑิต บรรยายฯ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๓

พระพรหมบัณฑิตบรรยายเรื่อง"บทบาทพระธรรมทูตสายต่างประเทศ"แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่๒๓ณอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...
อ่านต่อ
พิธีเปิดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ โดย พลเอก อาชวินทร์ ฯ

พิธีเปิดงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ โดย พลเอก อาชวินทร์ ฯ

วิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศรนี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานเปิดการประชุม มี...
อ่านต่อ
‘อธิการบดีมจร’แนะแนวปฏิรูปกิจการพุทธ

‘อธิการบดีมจร’แนะแนวปฏิรูปกิจการพุทธ

  ‘อธิการบดีมจร’แนะแนวปฏิรูปกิจการพุทธ ในการประชุมเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัด              &nb...
อ่านต่อ
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานกล่าวให้โอวาทปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานกล่าวให้โอวาทปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

พระพรหมบัณฑิตเป็นประธานกล่าวให้โอวาทปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาณวัดมงคลรัตนารามเมืองแทมป้ารัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา   วันเสาร์ที่๓มิถุนายน๒๕๖๐เวล...
อ่านต่อ

ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ อาคารรับรองอาคันตุกะ ระบบทุนการศึกษา มจรกับการประชุมนานาชาติ สถาบันภาษา โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาวะการมีงานทำของนิสิต ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม www.mculinguistics.com
ระบบงานวิจัย มหาจุฬาฯ อยุธยา การจัดการความรู้ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ รายงานประจำปี 13 ฟอนแห่งชาติ