ขอแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ทุกท่าน

 

 

วันที่ 11-12 ธันวาคม 2564

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประทานปริญญาบัตรแก่นิสิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง 3 ท่าน

1.ผศ.ดร.อภิญญา  ฉัตรช่อฟ้า 2. อ.ดร.ปนัดดา  รักษาแก้ว 3. อ.ดร.บวร  ขมชุณศรี

และ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ขอแสดงความยินกับบัณฑิตใหม่

พระมหาธนาศิลป์ (เกียรตินิยม อันดับ 1) สามเณรสุทธินันท์  Phra Mab (เกียรตินิยม อันดับ 2) และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทุกท่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *